Tiukutar on aputoiminimeni, jonka alla teen myös monenlaista.

*Maahantuon helmi-ja korutarvikkeita.